Morgenmiddag de was draaien! (2024)

Morgenmiddag de was draaien!

april 30, 2024

Morgenmiddag is het weer eens zo ver: de zogenaamde day ahead prijs voor elektriciteit gaat in de middag knalhard onderuit: 26ct negatief per kwh. Op een volwaardige bezetting van een 3 fase aansluiting 25A) betekent dit ruim 3 eur per uur als verdienpotentieel in de middag.

Helaas is dit vrij moeilijk te verwezenlijken. Het is nagenoeg onmogelijk, en bovendien vanuit congestie oogpunt onwenselijk, om je volledige aansluiting te benutten.

Toch kan het morgen voor iedereen wel degelijk de moeite zijn om het energieverbruik aan te passen. In de middag is er namelijk een enorm overschot aan hernieuwbare energie die anders verloren gaat.

Heb je de mogelijkheid om je wasmachine, vaatwasser of boiler aan te zetten? Doe dit dan!

De oorzaak ligt overigens bij onze buurlanden. Overal ontbreekt massaal de vraag naar energie, omdat het 1 mei is. Wij zijn zo ongeveer het enige land wat wel gewoon werkt.

Reacties

 1. Morgenmiddag de was draaien! (1)

  Petra30 april 2024 om 22:53

  Ik denk dat ik toch maar gewoon naar mijn werk ga. Daar verdien ik meer dan drie euro.

  BeantwoordenVerwijderen

 2. Morgenmiddag de was draaien! (3)

  OpnieuwBeginnen 1 mei 2024 om 00:49

  Wat vond je dat op een zondagse storm dag de windmolens grotendeels werden uitgeschakeld, omdat er dan te lang een negatieve stroomprijs gerealiseerd moest worden?

  BeantwoordenVerwijderen

  Reacties

  1. Morgenmiddag de was draaien! (4)

   Geldsnor1 mei 2024 om 03:57

   Direct gevolg van salderen. Bedrijfskundig uiteraard een goede keuze, en ook voor milieu en uitstoot is het prima: er is immers geen vraag naar het product, dus produceer je niet. Logisch.

   Verwijderen

Een reactie posten

Populaire posts van deze blog

Quiz: route naar rijkdom

april 08, 2024

Nog nooit heb ik op de site van Porterenee een post of bericht gezien wat zó goed de lading dekt als wat ik vandaag zag. Er staat een quizje op de site en die heet "Route naar Rijkdom". Het is werkelijk fantastisch! Allerlei vragen over hoe je met geld omgaat. Meevallers: gebruik je die om gaten te dichten, of om vermogen op te bouwen door te beleggen of sparen. Écht goede vragen! Het lijkt bijna wat te zijn! Iets nuttigs. En het is ook nuttig! Want aan het eind van het quizje word ik "Firestarter" genoemd. Een hele eer, al zeg ik het zelf. Ons vermogen is aan het accumuleren en inderdaad over een jaartje of 10-15 kan ik stoppen met werken. Een jaar of 15-20 voordat ik de pensioengerechtigde leeftijd heb behaald. Ik word aangemoedigd om verder te leren en te lezen. Helemaal goed, zo'n aanmoediging. Voor slechts 89EUR kan ik een cursus "Leren beleggen" volgen! Of wat dacht je van een e-book met 7 stappen "Start je side-hustle"? Of, helemaal

Meer lezen

Geldsnor gaat op Blogspot

april 04, 2024

Zo, goedemiddag luitjes! Er is veel gebeurd de afgelopen tijd, waaronder een foutje bij het sluiten van mijn oude blog. Je kent het wel; dat je drukt op een knopje, en nog verwacht dat je daarbij nog wel de vraag krijgt "weet je het zeker". Nou, op zich wist ik het zeker. Maar ik was toch te vroeg. En nu, enkele weekjes later heb ik het toch gemist om te kunnen bloggen. Helaas betekent het wel dat ik al mijn slimme posts kwijt ben met alle informatie die er op stond. Want stom genoeg heb ik die niet gebackupped. Tenminste: ik heb ze wel gebackupped, maar ook mijn hosting beëindigd. Stom! Maar de kennis er over ben ik nog niet kwijt, dus ik kan als de tijd rijp is er vast wel weer iets over schrijven. Ondertussen: ik heb een nieuwe baan, bij een redelijk bekend bedrijf in Nederland waar ik over enkele weekjes begin. Ik weet zelfs dat één van de andere financiële bloggers een collega van mij wordt. Voor ons een weet, voor jullie een vraag. Ik hoop dat met dit nieuwe stekje

Meer lezen

De thuisbatterij: goed plan, of niet?

april 16, 2024

Tegenwoordig lijkt het de heilige graal voor alle problemen op het elektriciteitsnet: de thuisbatterij! Een absoluut fantastisch product, waar geen nadelen aan zitten en waar je slapend rijk van wordt. Het sleutelwoord wat overal gebruikt wordt is "rendement". De vraag is altijd of rendement het belangrijkste is, of dat er andere motivaties te vinden zijn. Een grotere autonomie, of een hoger eigen verbruik bijvoorbeeld. Of op een grotere schaal gezien, de beperking van netcongestie. Helaas zijn de batterijen zoals Zonneplan ze gebruikt of inzet niet per se een antwoord op netcongestie, onbalans of iets anders. Ze worden puur ingezet als "rendementsmachine". Rendement: 4.5 jaar terugverdientijd! Zonneplan komt met een Nexus LFP batterij van 20kwh/10KW, met een terugverdientijd van 4.5 jaar. De gegarandeerde levensduur is 6000 cycli (of 7 jaar) en voor het gemak laat ik de degeneratie tot 70% van de capaciteit even achterwege. In 6000 cycli kun je in totaal 120.000k

Meer lezen

Morgenmiddag de was draaien! (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Rev. Leonie Wyman

Last Updated:

Views: 5263

Rating: 4.9 / 5 (59 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rev. Leonie Wyman

Birthday: 1993-07-01

Address: Suite 763 6272 Lang Bypass, New Xochitlport, VT 72704-3308

Phone: +22014484519944

Job: Banking Officer

Hobby: Sailing, Gaming, Basketball, Calligraphy, Mycology, Astronomy, Juggling

Introduction: My name is Rev. Leonie Wyman, I am a colorful, tasty, splendid, fair, witty, gorgeous, splendid person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.