Deze energieleveranciers werken (nog) zonder terugleverkosten (2024)

Nieuws

Koen Kuijper

Deze energieleveranciers werken (nog) zonder terugleverkosten (3)92 reacties

Er zijn op dit moment 15 energiebedrijven die terugleverkosten in rekening brengen aan klanten met zonnepanelen. Hiertoe behoren onder meer Eneco, Vandebron, Budget Energie, Greenchoice en Engie.

Voor zonnepaneelbezitters die op zoek zijn naar een (nieuw) energiecontract zijn deze bedrijven financieel gezien meestal minder interessant.

Gelukkig zijn er nog steeds een handjevol energieleveranciers die momenteel nog zonder terugleverkosten werken. Verderop in dit artikel laat ik je zien welke bedrijven dit zijn.

Maar eerst…

Terugleverkosten: hoe zat het ook alweer?

Eerst leg ik je uit wat terugleverkosten precies zijn en wanneer je ze betaalt.

Terugleverkosten zijn kosten die energiebedrijven in rekening brengen als je elektriciteit, die je met je zonnepanelen opwekt, teruglevert aan het elektriciteitsnet. Dit gebeurt wanneer je meer stroom opwekt dan je zelf op dat moment verbruikt. De extra stroom die je niet gebruikt, gaat dan terug naar het net.

Voorbeeld:

 • Jouw zonnepanelen wekken op een zonnige dag 10 kilowattuur (kWh) aan elektriciteit op
 • Van deze 10 kWh kun je maar 4 kWh direct benutten in jouw huishouden
 • Je levert die dag dus 6 kWh terug aan het elektriciteitsnet

Hoger vastrecht of schalen

Bij sommige bedrijven zijn de terugleverkosten altijd een vast bedrag en ‘verpakt’ in een hoger vastrecht. Andere leveranciers werken juist met schalen, waarin de hoogte van de terugleverkosten afhankelijk is van de totale hoeveelheid kWh’s aan elektriciteit die je op jaarbasis teruglevert.

Maandag werd bekend dat Eneco 11,5 cent aan kosten per teruggeleverde kilowattuur gaat rekenen aan klanten met zonnepanelen.

In ons dossier ‘terugleverkosten‘ wordt met een duidelijk voorbeeld uitgelegd hoe de terugleverkosten worden berekend.

Berekentool

Je kunt ook onderstaande tool gebruiken om de terugleverkosten bij verschillende leveranciers uit te rekenen:

Vul alleen de stroom in die je teruglevert aan het net, dus niet je totale opwek.

Kies een vast contract zonder terugleverkosten

Inmiddels heb je waarschijnlijk door dat het als zonnepaneelhouder vaak voordeliger is om te kiezen voor een energieleverancier die geen terugleverkosten rekent.

Gelukkig zijn er, per 30 april 2024, nog enkele bedrijven die geen terugleverkosten in rekening brengen. Ben je op zoek naar een nieuw energiecontract? Overweeg dan een vast contract bij een van deze leveranciers.

Je vraagt je misschien af: “Waarom een vast contract?”

Wel, met een vast contract zonder terugleverkosten, kan de leverancier tijdens de contractperiode geen terugleverkosten invoeren. Dit mag pas als het contract afloopt.

Overzicht leveranciers zonder terugleverkosten

Met een jaarcontract bij één van de onderstaande bedrijven betaal je dus ten minste één jaar lang geen terugleverkosten.

Voor jouw gemak zet ik ook de actuele tarieven en terugleververgoeding erbij.

1. Essent

 • Stroomtarief: € 0,334 per kWh
 • Gastarief: € 1,279 per m3
 • Terugleververgoeding: € 0,055 per kWh
 • Geen terugleverkosten

–> Meer info

2. Vattenfall

 • Stroomtarief: € 0,313 per kWh
 • Gastarief: € 1,287 per m3
 • Terugleververgoeding: € 0,045 per kWh
 • Geen terugleverkosten

–> Meer info

3. Energiedirect

 • Stroomtarief: € 0,314 per kWh
 • Gastarief: € 1,249 per m3
 • Terugleververgoeding: € 0,050 per kWh
 • Geen terugleverkosten

–> Meer info

4. Delta

 • Stroomtarief: € 0,307 per kWh
 • Gastarief: € 1,297 per m3
 • Terugleververgoeding: € 0,090 per kWh
 • Geen terugleverkosten

–> Meer info

5. Powerpeers

 • Stroomtarief: € 0,280 per kWh
 • Gastarief: € 1,233 per m3
 • Terugleververgoeding: € 0,030 per kWh
 • Geen terugleverkosten

–> Meer info

Alle bovenstaande tarieven zijn inclusief btw en energiebelasting

6. Alle dynamische energiebedrijven

Ook als je kiest voor een dynamisch energiecontract krijg je niet te maken met terugleverkosten.

Voorbeelden van enkele bekende dynamische energiebedrijven:

 • Zonneplan
 • Next Energy
 • ANWB Energie

Ook Vandebron, Vattenfall, Budget Energie en Eneco bieden inmiddels een dynamisch contract aan.

Houd er met een dynamisch contract wel rekening mee dat de vergoeding die je krijgt voor je teruggeleverde zonnestroom laag kan uitvallen, omdat de marktprijs op zonnige dagen soms negatief is. Het nemen van een thuisbatterij kan in dit geval een optie zijn, zodat de stroom op een gunstiger moment kan worden teruggeleverd. Hou wel rekening met de nog hoge aanschafkosten van een thuisbatterij.

In dit dossier wordt dit verder toegelicht.

Modelcontract

Een laatste optie om geen terugleverkosten te betalen, is om te kiezen voor een modelcontract, die energieleveranciers verplicht moeten aanbieden.

Een modelcontract bestaat uit dezelfde onderdelen, titels, volgorde en bewoordingen. Terugleverkosten vind je hierin niet terug. Dat is ook niet gek, want de opbouw van het modelcontract werd al in2012vastgesteld.

Hoewel modelcontracten vaak hogere tarieven en vastrecht hebben dan online aanbiedingen, kunnen ze voordelig zijn voor huishoudens die alleen stroom gebruiken en hun verbruik volledig salderen. Wees je bewust van deze hogere kosten en vergelijk deze zorgvuldig met andere opties om te bepalen of een modelcontract de beste keuze is voor jouw situatie.”

Bart Koenraadt (energie-expert)

Het nadeel van een modelcontract zijn de vaak hogere tarieven voor zowel stroom als gas. Bovendien heb je minder zekerheid over de tarieven, want een modelcontract is een variabel contract waarbij de tarieven iedere drie of zes maanden worden aangepast.

Vergelijking

Ben jij op zoek naar een nieuw energiecontract en heb je zonnepanelen?

Vul dan je postcode, verbruik en teruglevering in op onze energievergelijker en kom er achter welke aanbieder voor jou het laagste termijnbedrag heeft.

Over de auteur

Koen Kuijper, al jaren actief als energie-expert, volgt dagelijks de ontwikkelingen in de energiemarkt. Met advies op maat ondersteunt hij huishoudens en is hij het vertrouwde gezicht in de media.

Meer over Koen Deze energieleveranciers werken (nog) zonder terugleverkosten (5) Deze energieleveranciers werken (nog) zonder terugleverkosten (6)

Deze energieleveranciers werken (nog) zonder terugleverkosten (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Jamar Nader

Last Updated:

Views: 5255

Rating: 4.4 / 5 (55 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jamar Nader

Birthday: 1995-02-28

Address: Apt. 536 6162 Reichel Greens, Port Zackaryside, CT 22682-9804

Phone: +9958384818317

Job: IT Representative

Hobby: Scrapbooking, Hiking, Hunting, Kite flying, Blacksmithing, Video gaming, Foraging

Introduction: My name is Jamar Nader, I am a fine, shiny, colorful, bright, nice, perfect, curious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.